Ảnh Build PC AMD Ryzen 9 tầm giá 90 triệu

Build PC AMD Ryzen 9 tầm giá 90 triệu

Build PC AMD Ryzen 9 tầm giá 90 triệu, mang lại sức mạnh đồng đều trong tầm siêu cao cấp, thực hiện các tác vụ siêu nặng. Các sản phẩm trong bài viết đều là phiên bản mới nhất ở thời điểm hiện tại, trong...

Ảnh Build PC AMD Ryzen 7 tầm giá 40 triệu

Build PC AMD Ryzen 7 tầm giá 40 triệu

Build PC AMD Ryzen 7 tầm giá 40 triệu mang lại sức mạnh đồng đều trong tầm cao cấp, thực hiện các tác vụ nặng. Các sản phẩm trong bài viết đều là phiên bản mới nhất ở thời điểm hiện tại, trong tương lai...

Ảnh Build PC AMD Ryzen 5 tầm giá 20 triệu

Build PC AMD Ryzen 5 tầm giá 20 triệu

Build PC AMD Ryzen 5 tầm giá 20 triệu mang lại sức mạnh đồng đều trong tầm trung, thực hiện các tác vụ tương đối nặng. Các sản phẩm trong bài viết đều là phiên bản mới nhất ở thời điểm hiện tại, trong tương...

Ảnh Gợi ý cấu hình PC giá rẻ nhất có thể dành cho học sinh tầm giá 5 triệu

Gợi ý cấu hình PC giá rẻ nhất có thể dành cho học sinh tầm giá 5 triệu

Gợi ý cấu hình PC giá rẻ nhất có thể tầm giá 5 triệu, tuy không có RGB lung linh nhưng vẫn rất thực dụng thích hợp với học sinh, tân sinh viên và công việc văn phòng. Các sản phẩm trong bài viết đều...